Menu

0

0 Kč

  • Domů
  • Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

Formulář – Oznámení o odstoupení od smlouvy (formát PDF) – ke stažení zde

 

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

1.1.   Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2.  Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. U zboží dodané po částech se počítá převzetí poslední dodávky, u pravidelné opakované dodávky se počítá převzetí první dodávky zboží.

1.3.  Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost NEVERSTOCK s.r.o., www.neverstock.eu, se sídlem Elišky Krásnohorské 1339/15, Ústí nad Labem, 400 01, adresa provozovny Drážďanská 885/32, 400 07 Ústí nad Labem, IČ: 06848389, DIČ: CZ06848389, info@neverstock.eu, +420 721 701 915 formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4.  Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

2.1.  Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2.
a) Převzetí zboží − Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět na adresu Drážďanská 885/32, 400 07 Ústí nad Labem – NEVERSTOCK s.r.o. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
b) Náklady spojené s vrácením zboží − Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.
c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží − Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Internetový obchod: www.neverstock.eu
Společnost: NEVERSTOCK s.r.o.
Se sídlem: Elišky Krásnohorské 1339/15, Ústí nad Labem, 400 01
Adresa provozovny pro doručení zboží k vrácení: Drážďanská 885/32, Ústí nad Labem, 400 07
IČ: 06848389
DIČ: CZ06848389
E-mailová adresa: info@neverstock.eu
Telefonní číslo:+420 721 701 915